Brev till vårdnadshavare från förvaltningen

Information till er med barn i förskola och grundskola


Bästa föräldrar,


Våren har äntligen kommit till oss på riktigt och med det närmar sig även slutet av detta läsår. Det har varit en annorlunda vår som vi alla, på ett eller annat sätt, har blivit drabbade av. Trots pandemin har våra förskolor och grundskolor kunnat hålla öppna och vi har i de flesta fall bedrivit undervisning som vanligt. Det enda vi har fått organisera om är aktiviteter som normalt ligger utanför förskolan/skolans lokaler som exempelvis utflykter och studiebesök. För förskolans del har vissa förskolor tillfälligt fått slås ihop på grund av personalfrånvaro.


Sommar -och skolavslutning
På grund av coronakrisen kommer det inte arrangeras några traditionella avslutningar i år i varken förskola eller skola. Skolorna kommer att se till att alla eleverna klassvis får fira in sommarlovet, men utan medverkan av föräldrar eller andra besökare. Även på förskolorna kommer man att titta på hur man på ett fint sätt kan fira in sommaren utan närvaro av föräldrar. Det kommer alltså inte bli några avslutningar där hela skolan samlas. Detta innebär också att inga föräldrar eller andra externa besökare kommer få delta i avslutningarna i år.


Närvaro i skolan och förskolan
Vi har en förståelse för att det finns en oro för den pågående pandemin. Frågan om skolplikt är svår i dessa tider när många känner oro och vill vara extra försiktiga. Vi har, precis som ni, barnens bästa för ögonen. I den här oerhört svåra situationen behöver vi i skolan och ni föräldrar hjälpas åt. Vi vädjar därför till er som har friska, symptomfria barn att låta de komma till förskolans och skolans verksamhet. Det bästa för våra barn och elever är, enlig vår bedömning, att de får vara i förskolan/skolan med sina kompisar, att de tar del av den undervisning som erbjuds och får möjlighet att lära och utvecklas. Det är extra viktigt för de elever som ska få betyg så att de inte hamnar efter inför vårens betygssättning och särskilt viktigt för de elever som ska börja gymnasiet till hösten.


Prata med rektor och lärare om ni känner er oroliga om hur ni kan lösa situationen på bästa sätt för just er familj, vi välkomnar er tillbaka med öppna armar.
Ta hand om er!


Vänliga hälsningar från verksamhetscheferna för förskolan och grundskola
Gunilla Bränn Anita Kettunen Carmen Blom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *