Information till vårdnadshavare

På grund av det rådande läget med en uppgång av covid-smitta i region Stockholm så har en rad nya åtgärder införts även i skolan. Dessa kan ni läsa specifikt om i brevet från förvaltningen som jag klistrar in här nedan.

Jag har informerat eleverna om hur detta påverkar dem den närmsta tiden. Bland annat så kommer vi inte kunna gå till ishallen och åka skridskor, idrotten kommer inte att kunna hållas i Valsta och det planerade författarbesöket kommer att ske digitalt. Denna information gjorde ju så klart eleverna mycket besvikna idag, men trots sin besvikelse tyckte jag att de visade på bra förståelse för att vi måste sätta hälsan i främsta rummet. De åtgärder som främst gäller er föräldrar är att vi ber er att lämna och hämta era barn utomhus. Jag tackar på förhand för visad förståelse för dessa åtgärder.

2020-11-02

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta Telefon 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 barnochungdom@sigtuna.se www.sigtuna.se


Till alla vårdnadshavare med barn i förskola, skola och fritidshem

Folkhälsomyndigheten har den 29e oktober beslutat om skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län i syfte att begränsa smittspridning av covid-19. De skärpta allmänna råden gäller initialt till den 19 november och kan komma att förlängas.

Hämtning och lämning i förskola, skola och fritidshem

All hämtning och lämning både på förskola såväl som skola/fritids ska ske utomhus. Under perioden 2-19/11 kommer alla verksamheter organisera för att det blir möjligt för er föräldrar att både hämta och lämna era barn utomhus. Detta är en åtgärd för att framförallt skydda vår personal mot alltför många sociala kontakter med andra vuxna. Det kan dock finnas enstaka verksamheter där detta inte är möjligt och då gäller att endast en vårdnadshavare i taget får vistas i verksamhetens hall.

Vi vill vädja till er som vårdnadshavare att försöka undvika nära kontakt med pedagoger, till andra vårdnadshavare och till andra barn än era egna.

Inställda aktiviteter

Under perioden då de skärpta råden gäller kommer tyvärr all simundervisning att pausas. Även andra aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och undervisning på Naturskolan kommer att ställas in under perioden. Detta är naturligtvis olyckligt men tyvärr oundvikligt nu när vi alla behöver hjälpas åt att bromsa smittan. All undervisningen ska alltså under denna period ske i förskolans eller skolans egna lokaler alternativt utomhus. Undervisning i idrott får ske om idrottshall finns på skolan. Däremot ska den ske utan ombyte och dusch för att undvika trängsel. Elever som har undervisning i idrottshall på annan skola, kan fortsätta med det så länge det är möjligt att ta sig dit utan kommunala färdmedel.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal får under dessa omständigheter också ställas in. Om det är möjligt med hänsyn till personalen arbetsbörda kan dessa möten hållas digitalt. Skolan kommer att informera närmare om detta i de fall det är aktuellt.

Rutiner i samband med måltider

De rutiner som skolorna sedan tidigare har infört, så som extra städning och att hålla avstånd inne i matsalarna, i samband med måltider kvarstår. Skolorna kommer särskilt se över sina rutiner för att minska köbildning och trängsel på väg in i matsalarna.

Håll i, håll ut

Det är allas vårt ansvar att stoppa smittan. Kom ihåg att håll era barn hemma om de är sjuka, även om det bara är milda symtom. Var noga med handhygienen och försök hålla avstånd till varandra.

Med vänliga hälsningar Barn- och ungdomsförvaltningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *